REKLAMASJON og GARANTI

En sjelden gang i blant kan det dessverre oppstå et problem med noe du har kjøpt, etter kort eller lengre tids bruk.

Da ønsker vi gjerne rydde opp i det, så langt det lar seg gjøre.

HAR DU EN REKLAMASJON?

Slik gjør du:

Les først relevant informasjon på denne siden. Hvis du mener det fortsatt er grunnlag for en reklamasjonssak:

Fyll alltid ut reklamasjonsskjema, du finner det helt nederst på siden eller du kan klikke HER

Hva skjer så?

  1. Vi gjennomgår din reklamasjon og gjør en vurdering. Dette skjer ofte i dialog med vår tekniker, samt reklamasjonsansvarlig hos produsenten basert på bilder. Noen ganger må vi få tilsendt produktet for vurdering / kontroll, alltid hvis det er snakk om en større reklamasjon på et dyrere produkt. I noen tilfeller må produktet sendes til produsent / fabrikk for vurdering, hvis fabrikken krever dette. Det er i alle situasjoner du som kunde som må besørge frakt tur /retur for varer som sendes til reklamasjon og bærer risiko for produktet. Er det snakk om vogner eller registrerte hengere, er det krav til at det holdes forsikret, da vi ikke påtar oss ansvar for varen mens den er under transport eller lagring.
  2. Etter sjekk og vurdering sammen med produsenten skjer følgende:
    1. Hvis reklamasjonen godkjennes, produktet erstattes eller refunderes. Eller få tilsendt deler fra produsent, for reparasjon og vi kan sammen med deg som kunde sette opp en ledig tid for å   utbedre skaden / reklamasjonen.
    2. Hvis reklamasjonen ikke godkjennes, vi går da i en dialog om løsning og hva det vil koste å reparere.
    3. Hvis skade eller feil ikke danner grunnlag for en reklamasjon, vil vi avtale retur av produkt for kjøpers regning og risiko

 

Hva er reklamasjon / fabrikkasjonsfeil /garanti osv. ?

Reklamasjon og retten til å reklamere

Hvis vi har oppgitt helt feilaktig informasjon om produktet, eller produktet går i stykker ved normal vanlig bruk, eller du helt klart ikke har fått det produktet du har betalt for, da er det grunnlag for å reklamere. Dette er en lovfestet rettighet du som forbruker har. Fabrikkasjonsfeil eller en vesentlig mangel vil kunne danne grunnlag for en reklamasjonssak.

Reklamasjonsrett har du også hvis du har kjøpt en vare som er tiltenkt og ment vare vesentlig lenger enn du opplever når den går i stykker.

Har du kjøpt en vare som normalt bør holde i 5 år og den går i stykker ved normal bruk etter 2 år, vil du ha anledning til å benytte deg av reklamasjonsretten.

Merk: reklamasjonsrett er ikke det samme som en garanti, men en rett til å klage på varen du har kjøpt.

Det er til informasjon ikke normalt at man ettergir med full refusjon, men en kompensasjon eller et avslag i prisen, rabatt på et tilsvarende produkt som en erstatning, eller at varen tas inn og erstattes med et annet tilsvarende produkt av en tilsvarende kvalitet og funksjon.

 

Link til Lovdata reklamassjonsrett

 

Hva er en fabrikkasjonsfeil?

Hvis produktet viser seg å ha en defekt eller feil fra produksjon eller ikke har vært kvalitetskontrollert godt nok fra leverandør, kan produktet anses å kunne ha en fabrikkasjonsfeil. Dette betyr i praksis at du kan påvise et problem eller feil på et nytt eller ubrukt produkt. Det kan være feil i sømarbeid, feil på design/ form eller at produktet er montert feil. Hvis du har fått et produkt med fabrikkasjonsfeil er dette sterkt beklagelig og blir din reklamasjon om fabrikkasjonsfeil godkjent, skal du returnere det til oss for å få et nytt produkt eller vi kan gi deg et avslag i prisen om dette er et alternativ.

 

Garanti, hva er det?

En garanti er noe produsenten selv står inne for og ikke vi som importør eller en forhandler. Dette er noe som ytes ut over reklamasjonsretten og dette er noe en produsent frivillig gir i tillegg.  Hva som dekkes av produsentens garanti står da skrevet i et eget dokument som er spesifikt for akkurat det aktuelle produktet. Garantien kan dekke mer enn fabrikkasjonsfeil, og den kan på enkelte produkter fra noen produsenter vare lenger enn reklamasjonsretten som er ved forbrukerkjøp fastsatt til 5 år. Garantitiden for enkelte produkter er 1 år, mens det for andre produkter eller deler ved et produkt kan være opp til 5 år. Det er alltid produsent som fastsetter garantitiden for et produkt.

Ved næringskjøpt er reklamasjonsretten 1 år. Kjøper du en vare, dyr eller rimelig på firma, regnes det som proff bruk og reklamasjonsretten er i slike tilfeller lovbestemt begrenset til 1 år fra kjøpsdato.

 

Link til Lovdata om garanti

 

Livstidsgaranti, hva vil det si?

Produktets praktiske levetid betyr den tiden produktet kan forventes å fungere som det skal ved normal bruk. Produktets praktiske levetid betyr ikke din livstid eller en ubegrenset periode. Hvordan produktet brukes har direkte innflytelse på hvor lenge produktet kan forventes å fungere som det skal, siden materialene vil forringes og falme over tid, og bevegelige deler vil bli slitt.

 

Har du klart å få en skade på produktet

Er du uheldig og får en skade som følge av et uhell eller feil bruk, dette kan være rift i en duk, skade på en vare, bulk i en vare, noe som knekker ved et uhell, så er ikke dette ting som dekkes av garanti eller reklamasjonsretten. Du kan i enkelte tilfelle bruke  din reiseforsikring eller tabbeforsikring om du har dette. Vi kan i enkelte tilfeller reparere for deg, gi tips, eller rute deg vider til rette folk som kanskje kan reparere skaden.

 

Slitasje og ved normal og vanlig bruk

I næringssammenheng og profesjonell bruk kan hva som karakteriseres som normal bruk og slitasje variere veldig og derfor er også næringskjøp som tidligere beskrevet også begrenset til 1 års reklamasjonsrett, som tidligere beskrevet. Bruker du en vare tøffere enn det som kunne forventes ved normal bruk eller utsetter en vare for mer stress og belastning, må du kunne regne med kortere levetid enn normalt og i slike tilfeller vil det ikke nytte å reklamere eller ta saken som en garanti-sak.

 

Hvordan sender jeg inn en reklamasjon?

I alle situasjoner SKAL en reklamasjon eller garantisak leveres skriftlig via vårt kontaktskjema lenger ned på siden, selv om du har vært i kontakt med noen hos oss på telefon.

Enhver reklamasjon SKAL sendes inn via vårt reklamasjonsskjema som automatisk går til mailadressen: reklamasjon@minicaravan.no

 

Jeg har mottatt en vare med transportskade, er det en reklamasjon?

Ja, det er en reklamasjon, men denne SKAL i ALLE tilfeller rapporteres direkte til transportør etter anvisninger og instrukser gitt på deres nettside.
Hvis du har bestilt og betalt for frakt direkte hos transportør, skal du ta kontakt med transportør direkte og holde all kontakt med transportør.

I tilfeller hvor vi har bestilt frakt og tatt betalt for frakt skal du reklamere til oss, via eget skjema for skade ved frakt, men husk at dette ikke fritar deg som kunde ansvaret for å rapportere inn skaden innen tidsfristen gitt av den enkelte transportør. Om du mottar en vare, er det ditt ansvar å strakt sjekke emballasje og produkt og melde eventuell skade direkte til transportselskapet. Når reklamasjon er innvilget av transportør, er det klar for en eventuell økonomisk erstatning. I enkelte tilfeller der vare er helt ødelagt og det helt klart er en så stor skade på produktet at det ikke kan brukes, kan vi i enkelte tilfeller sende ut ny vare før reklamasjonen er innvilget hos transportfirma.

Vi driver ikke med transport, så vær oppmerksom på at vi har ansvar for varen til den forlater våre lokaler. Ansvaret for varen går over på deg som kunde i det du henter varen på vårt lager eller transportøren i de tilfeller varen sendes.

Vi ønsker selvsagt til enhver tid å kjempe din sak i tilfeller der det er snakk om transportskade påført av en 3 part.

GÅ TIL POSTNORD SINE SIDER FOR -> Savnede, skadede eller forsinkede forsendelser

Leave this field blank
Choose file
Uploading… (0%)

Oops. A file with this name has already been uploaded.

Oops. This file type isn’t allowed.

Oops. This file size is too big.

Translate »