Service / Salgsoppdrag

Ved Service eller Salgsoppdrag plikter eier å tømme vognen for verdisaker og anbefales å leveres med dertil FG godkjent lås til draget og nøkkel til denne, slik av vognen er tyverisikret.

Vognen skal være forsikret i hele perioden vognen lagres.
Minicaravan.no tar ingen risiko for tyveri og skader under lagring. Vognen kan bli lagret utendørs under deler av perioden.

Eier er selv ansvarlig for å tappe vognen for vann i vanntank og gråvannstank, ev. varmtvannsbereder og takke ut av slanger og vannpumpe for å unngå frostskader.
Dette gjelder uansett årstid, da vogner i salg kan bli stående til periode med frost kan forekomme.
Minicaravan.no tar ikke ansvar for frostskader i tilfeller der dette måtte oppstå på vogner under servicearbeide eller salgsoppdrag.

Vognen skal leveres godt rengjort innvendig og utvendig, samt alle personlige effekter skal tas ut av vognen ved et salgsoppdrag.

Husk å levere med to sett nøkler til alle dører og luker, samt alt av manualer / bruksanvisninger.

Translate »